Thursday, December 24, 2015

мэдээлэл

Багш нарын баярыг дохиолдуулан зохион байгуулсан их дээд сургуулиудын  хооронд болсон  "Гар бөмбөг"-ийн тэмцээнд багш нарын баг бүрдүүлэн амжилттай оролцлоо.
No comments:

Post a Comment